Idrottsföreningen Jönköping Spartans Cheer

Årsmöte 2020-10-11


Vårt digitala årsmöte börjar klockan 18:00. Anmäl dig gärna i förväg så att det går snabbare när vi startar mötet.

Alla dokument finns på Laget.se under dokument / Årsmöte 2020.

Uppstår det tekniska problem, skicka mail till rickard.nilsson@spartanscheer.se eller ring 0703-859197

AnmälanLänk till möte

Klicka på den här länken för att ansluta till mötet.

Om du använder en mobiltelefon så måste du först installera Microsoft Teams.

Angående röstning

All röstning kommer ske med hjälp av Menti. Koden delas ut under mötet.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

  • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
  • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.